ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM)

Hepatologia
Oberta fins el 22/09/2021 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Aparell Digestiu

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en diagnòstic i tractament de pacients amb malalties hepàtiques agudes i cròniques.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9.00h a les 17.00h  (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries