ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM)

Cirurgia General i Digestiva
Oberta fins el 15/09/2021 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciat /da  en Medicina i Cirurgia 

Especialitat en Cirurgia General i Digestiva

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cirurgia general i digestiva, cirurgia d'urgències i en trasplantament de fetge i pàncrees

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: de dilluns a divendres mati/tarda (40 h/s flexible)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries