ESPECIALISTA A L’ÀREA QUIRÚRGICA (AQ)

ANESTESIOLOGIA
Oberta fins el 11/07/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina. 

Especialitat en Anestesiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en l’àrea de cirurgia cardiotoràcica d’alta complexitat, avaluació i optimització preoperatòria, i cures del malalt crític.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda (40h/s).  

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent: 

 · Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).

· Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries