ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL
Oberta fins el 11/07/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau  Medicina.

Especialitat en Psiquiatria.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital ClÍnic de Barcelona.

Experiència en psiquiatria del nen i l’adolescent. Coneixement de la xarxa assistencial de Salut Mental Infantil i Juvenil.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau / llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries