Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Anatomia Patològica
Oberta fins el 19/08/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Farmàcia o Bioquímica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en assistència en el laboratori de Biologia Molecular. Amplia experiència en Genètica Molecular del Cancer.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries