ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÒGIQUES (ICMHO)

Oncologia Radioteràpica
Oberta fins el 24/10/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura /  Grau  Medicina.

Especialitat en Oncologia Radioteràpica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable en maneig pal·liatiu del pacient oncològic i en radioteràpia pal·liativa.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Matí, de 08:00h a 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries