Especialista a l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID)

Medicina Interna
Oberta fins el 12/09/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Medicina Interna, Medicina Intensiva.

Complir els requisits mínims d’Especialista Assistencial d’Urgències de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en Cures Intensives. Capacitat de treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte laboral temporal.

Categoria professional: Especialista Assistencial d’Urgències.

Horari: Guàrdies segons planing.

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Projecte d’investigació associat a la plaça convocada.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries