ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÒGIQUES (ICMHO)

HEMOTERÀPIA I HEMÒSTASIA
Oberta fins el 26/05/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Hematologia i Hemoteràpia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en el maneig i tractament dels efectes adversos associats amb els procediments. Formació en ús de les tècniques i indicacions de les afèresis de donació i terapèutiques. Formació en els mètodes de mobilització de progenitors hematopoètics en pacients i donants sans per a trasplantament.

S’amplia el termini d'inscripció fins el 26/05/2023 degut a que la plataforma no va estar operativa des del 5/3/2023 fins el 25/04/2023

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00h a 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.

Tornar al llistat de convocatòries