ESPECIALISTA SÈNIOR A L'INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I UROLOGIA

UROLOGIA
Oberta fins el 14/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau en Medicina

Especialitat en Urologia

Complir requisits mínims d’Especialista Sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en urologia ambulatòria. Tècnique de biòpsia perfusió. Capacitat de treball en equip.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista Sènior.

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/  per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions  de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

- Model de CV Complet de l’Hospital Clínic de Barcelona adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d’acord a les instruccions que es troben

   en el seu interior.

- Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l'especialitat.

- Relació de les institucions hospitalàries on s'hagi format.

- Referències concretes dels serveis on s'hagi format     

Si les candidatures no disposen del CV complet de carrera professional  el poden sol·licitar a cv@clinic.cat  o bé trobar-lo a la intranet  a  https://intranet.clinic.cat/?q=ca/comite-de-nomenament-de-comandaments/documents/documentacio-normativa-i-cv-complet-comnomcom-2017   

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries