Consulltor/a 2 a l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia

Nefrologia
Oberta fins el 03/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Nefrologia.

Complir requisits mínims de Consultor 2 de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en gestió Sanitària en gestió Sanitària en l’àmbit Hospitalari. Experiència en gestió d’equips Humans. Capacitat de lideratge.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Consultor/a 2

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00h a 15:00h (35h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum complet de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació), adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu interior.
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries