Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM)

Cirurgia Gastrointestinal
Oberta fins el 08/04/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia General i Digestiva.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cirurgia gastrointestinal.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, torn matí o tarda segons planing. (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries