ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

Psiquiatria i Psicologia
Oberta fins el 21/09/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciat en Psicologia

Especialitat en  Psicologia Clínica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en avaluació Neuropsicològica i Psicologia de la Salut.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: de dilluns a divendres. Flexible (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries