ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

Psiquiatria i Psicologia
Oberta fins el 21/09/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciat en Psicologia

Especialitat en  Psicologia Clínica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixements en Psicologia de la Salut.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: de dilluns a divendres de les 8.00h a les 16.00h (40h/s).

Documentació a lliurar

·    Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona 
·    Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
·    Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format 
·    Referències concretes dels serveis on s’hagi format
 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries