ESPECIALISTA A LA DIRECCIÓ MÈDICA. ANESTESIOLOGIA (DM)

Anestesiologia
Oberta fins el 21/09/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en  Anestesiologia

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència assistencial de mínim d’1 any en anestesiologia i reanimació.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: flexible mati o tarda (40 h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital ClÍnic de Barcelona
  • Document acreditatiu de grau/llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries