CONSULTOR/A 2 AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER A LA IMATGE CLÍNIC (CDIC)

Radiodiagnòstic
Oberta fins el 25/10/2021 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Radiologia.

Disposar de la categoria de Consultor/a 2 o complir amb els mèrits per a aquesta categoria.

Experiència en Gestió d’un Servei de Diagnòstic per la imatge. Trajectòria acreditada en lideratge de grups de recerca. Experiència en Docència i específicament en la del Grau de Ciències de la Salut.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Consultor/a 2

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00h a 15:00h (35h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum complet de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació). Adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d’acord a les instruccions que es troben en el seu interior.
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries