ESPECIALISTA A L’ÀREA DEL MEDICAMENT (AM)

FARMACOLOGIA CLÍNICA
Oberta fins el 12/01/2022 a les 23:59
Requisits

Grau en Ciències de la Salut.

Experiència en gestió i supervisió de projectes amb teràpies avançades (ATMPs; advance Therapy Medical Product) de fabricació local (àmbit hospitalari). Experiència en l’elaboració, redacció i enviament d’informes relacionats amb teràpies avançades ja sigui de productes en investigació i/o  medicaments autoritzats a les agències reguladores. Coneixement i experiència en planificació de projectes, assessorament científic i viabilitat de processos reguladors, relacionats amb teràpies avançades. Es valorarà;  títol de doctorat, experiència de treball en un entorn multinacional i coneixement d’altres llegües (anglès i francès).

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, d’09:00 a 17:00 h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau /llicenciatura.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries