ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM)

HEPATOLOGIA
Oberta fins el 11/07/2022 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau Medicina .

Especialitat en Aparell Digestiu.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en diagnòstic i tractament de tumors hepàtics. Responsabilitat assistencial com a sub-investigador local en els aspectes assistencials dels assajos clínics. Tractament sistèmic del càncer hepàtic mitjançant immunomoduladors i combinació amb antiangiogenètics.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, segons planing (15h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries