ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE D’ESPECIALITATS MÈDIQUES QUIRÚRGIQUES (ICEMEQ)

CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
Oberta fins el 26/05/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau en Medicina.

Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Es valorarà experiència en atenció primària especialitzada i cirurgia de fractures complexes Disponibilitat per fer guàrdies. Especialista en COT per activitat a RAE i Traumatologia.

S'amplia el termini d'inscripció fins el 26/05/2023 degut a que la plataforma no va estar operativa des del 5/3/2023 fins el 25/04/2023.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries