ESPECIALISTA A LA DIRECCIÓ MÈDICA. ANESTESIOLOGIA.

ANESTESIOLOGIA
Oberta fins el 10/07/2023 a les 23:59
Requisits

Llicenciatura / Grau en Medicina.

Especialitat en Anestesiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cures crítiques de pacient quirúrgic, reanimació politraumàtic, assistència extrahospitalària del pacient crític, reanimació postquirúrgica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, dilluns divendres (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau / llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries