ESPECIALISTA A L’ÀREA D’URGÈNCIES (À.URG/DM)

URGÈNCIES MEDICINA
Oberta fins el 26/09/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència demostrable en Medicina d’Urgències d’Hospital de Tercer Nivell.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: Torns 12h, mati o nit, de dilluns a diumenge segons Planning (24 h/set.)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

· Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona

· Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat

· Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format

· Referències concretes dels serveis on s’hagi format

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries