Especialista a l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ)

Cirugia Plàstica i Maxil·lofacial
Oberta fins el 02/10/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia maxil·lofacial

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres flexible mati o tarda (35 h/s).

Pot ser necessària l’assistència a Centres que tinguin Conveni de col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries