Especialista a l'Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Psiquiatria i Psicologia
Oberta fins el 25/11/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Psiquiatria

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Urgències Psiquiàtriques

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de les 9h a les 17h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries